--New Trends and The Future in Special Eduation--


Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN: "Özel Eğitim Alanını Bekleyen Büyük Sorun İkinci Lisans Öğrencileri’
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ: ‘Accessible Tourism’
Prof. Dr. Mervyn HYDE: "Back to the Future - Inclusion through students' sense of belonging in Special Schools"
Prof. Dr. Sonia BLANDFORD: ‘Are We Included? How inclusion informs special education policy and practice.’
Atilla GÜLER: “Engelli Bireylerin Spora Katılımlarının Desteklenmesi”
Bennur KARABURUN: “Geçmişten Günümüze Engellilere Yönelik Yasal Düzenlemeler İle İlgili Çalışmalar.”
Prof. Dr. Philip GARNER:
Prof. Dr. Agnes N. TOTH:
Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE:
Prof. Dr. Keith STOREY: “What are Positive Behavior Supports and why are they Important?”
Prof. Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ: “
Prof. Dr. Zekeriya TOSUN: “Social Problems of Individuals with Cleft Lip and Palate”
Oktay MERMER: “Engelli Ailelerin Karşılaştığı Güçlükler ve Çözüm Önerileri”